Sahlgrenska Science Park

PeriVasc / Software

PeriVasc/Software är en mjukvara för perifera vasculära undersökningar. Den innehåller funktionaltiet för inspelning, analys och rapportgenerering av såväl mätningar av perifera tryck som strain-gauge baserade flödes- och volymsmätningar. PeriVasc Software är anpassad för PeriVasc/PVU eller hårdvara från annan tillverkare (se länk till hö).
Produkt
PeriVasc / Software
  • Mycket snabba, enkla perifera tryckmätningar
  • Analys Arteriella Flöden
  • Analys Venösa Avflöden (DVT-utredning)
  • Analys Venös Insufficiens
  • Godtyckligt antal mätningar,


pdf PeriVasc SW Perifera Tryck
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB